UA | RU
050 187 33 33

Графік роботи з 9:00 до 21:00

Пошук
Доброго дня! Що Ви шукаєте?

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Прочитайте  текст даної Публічної оферти (договору) на замовлення, купівлю-продаж та доставку Товарів і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти (договору), чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти (договору), пропонуємо Вам відмовитись від акцепту оферти, до того часу, поки Ви не деталізуєте/ не з»ясуєте інформацію, яка Вас цікавить за тел.: +380 50 187 33 33  або не прочитаєте на офіційному сайті Продавця -  https://lhgroup.com.ua.

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті Продавця. 

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. 

Дана Публічна оферта визначає умови Договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою суб’єкту підприємницької діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІТТЛ ХАУЗ» (ідентифікаційний код 40075621), адресованою тим фізичним особам, що тимчасово чи постійно проживають, або перебувають на території України (далі – «Покупець»), укласти даний Договір на викладених нижче умовах.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

У випадку оформлення Вами замовлення вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору), в повному обсязі і безумовно приймаєте її (в т.ч. умови та порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і Вам зрозумілі всі її положення).  


1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин/Інтернет-сайт/Сайт – сайт Продавця за адресою https://lhgroup.com.ua створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі Товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа, або фізична особа-підприємець.

1.5. Продавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІТТЛ ХАУЗ»  (ідентифікаційний код 40075621), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 01601, м. Київ, пл.Спортивна, 1, башта А, ТОК «Гулівер», а/с-54.


2. Предмет Договору

2.1. Предметом  Публічної оферти/Договору є зобов’язання Продавця передати у власність Покупцю замовленний Товар та зобов'язання Покупця оплатити і прийняти такий Товар на умовах цього Договору. 

Цей Договір регулює купівлю-продаж Товарів в Інтернет-магазині, у тому числі: 

-добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині; 

-самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; 

-оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; 

-обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Покупцем дій, передбачених п. 3.4 даного Договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України.

Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Покупць ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).

2.3. Даний Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

2.4. Продавець гарантує, що Товар є новим, не переданий в заставу, не перебуває в спорі, ні під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.5. Даний Договір поширюється на всі види Товарів, представлених на Сайті, поки такі пропозиції з описом присутні в каталозі Інтернет-магазину.

2.6. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата надіслання заповненої Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. 

2.7. Супроводжуючі Товар фотографії на Сайті можуть незначно відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару, з огляду на особливості колірної передачі різних пристроїв, за допомогою яких проглядається Сайт. 

2.8. Супроводжуючі Товар опис/характеристики можуть містити не вичерпну інформацію та містити друкарські помилки.

 

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. У разі, якщо Покупець під час оформлення замовлення, зазначає неповну інформацію або зазначена інформація викликає підозру у Продавця щодо її достовірності, Продавець має право відмовитися від оформлення такого замовлення.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину, Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

- прізвище, ім'я, по-батькові Покупця;

- контактний телефон;

 -адресу електронної пошти (не обов'язково);

- спосіб та адресу доставки;

- спосіб оплати.

Внесення Покупцем таких даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при повідомленні таких даних представнику Продавця в електронному листі чи за телефоном є ухваленням (акцепт) Покупцем умов цієї Оферти.

3.4. Покупець у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти після ознайомлення з її умовами, викладеними на офіційному сайті Продавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

- заповнення на сайті Інтернет-магазину Покупця замовлення в порядку, визначеному даним Договором; 

- направлення електронного листа на електронну адресу Продавця з зазначенням особистих даних, визначених в п.3.3 даного Договору і найменування, кількості та артикулу обраного Покупцем Товару;

- безпосереднє замовлення Товару по телефону у оператора (представника) Продавця з повідомленням даних, визначених в п.3.3 даного Договору, найменування, кількості та артикулу обраного Покупцем Товару;

- оплати Товару, згідно розділу 5 Публічної оферти.

3.5. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.6. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину автоматично.

3.6.1. При оформленні замовлення через оператора Продавця (електронною поштою або телефоном), Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 цієї Оферти та повідомити найменування, кількість і артикул обраного Товару.

3.6.2. Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, представлених на Сайті. 

3.6.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, зазначену Покупцем при реєстрації, або іншим зручним для Продавця способом. 

3.6.4. У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення, вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений.

3.7. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. 

3.8. Замовлення автоматично скасовується у разі:

- відсутності 100% оплати Покупцем протягом 24 годин з часу оформлення замовлення з обраним способом оплати, що передбачає попередню оплату Товару;

- відсутності зв»язку із Покупцем за телефоном, зазначеним у замовленні (не вірно зазначений номер контактного телефону та/або відсутній зв»язок з Покупцем, та/або Покупець не відповідає на дзвінки Продавця) протягом 2 (двох) робочих днів з дати оформлення замовлення, в разі необхідності уточнення будь-яких даних для реалізації замовлення;

- якщо Покупець не звернувся/не з»явився до поштового відділення (відділення служби доставки) після  спливу строку зберігання посилки на пошті;

- відмови Продавця від прийняття Товару.


4. Реєстрація на сайті

4.1. Реєстрація на Сайті здійснюється за адресою https://lhgroup.com.ua.

4.2. Реєстрація на Сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення. 

4.3. Реєстрація необхідна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з сайтом Інтернет-магазину.

4.4. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації. 

4.5. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані Покупцем при реєстрації. У разі виникнення у Покупця  підозр щодо безпеки його логіна та пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, направивши відповідний електронний лист за адресою : info@little-house.com.ua

4.6. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на сайті Інтернет-магазину під його обліковим записом і від його імені.

4.7. Сайт https://lhgroup.com.ua дозволяє Покупцю переглядати і завантажувати матеріали (в т.ч. зображення) цього сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження Покупцем всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.

4.8. Спілкування Покупця з представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також загроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.


5. Ціна і порядок розрахунків

5.1 Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари  вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

5.2 Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину, не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. 

5.3.1. Вартість доставки в Інтернет-магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів транспортної компанії (перевізника). Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину. 

Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) в залежності від безпосередньо обраного Покупцем способу доставки, але незалежно від прийняття чи відмови Покупця від Товару.

5.4. Ціна Товару не включає в себе комісію і додаткові збори банків та платіжних систем. Покупець самостійно і за свій рахунок сплачує такі збори. Розмір комісії або додаткового збору повідомляє відповідний банк та платіжна система. 

5.5. Покупець здійснює оплату за Товар шляхом 100% передплати, або з післяплатою в момент отримання Товару залежно від обраного Покупцем способа доставки та оплати. 

5.5.1. При частковій оплаті Товару, Товар вважається сплаченим з дня внесення всієї суми грошових коштів в оплату за весь придбаний Товар.

5.6. Вибір оплати здійснюється Покупцем при оформлені Замовлення Товару. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати: 

- готівковий розрахунок («самовивіз», «накладений платіж» через поштове відправлення, «накладений платіж» курьєрською доставкою);

- безготівковий розрахунок (через платіжний сервіс, банківською карткою).

5.7. При сплаті за Товар онлайн Покупець перенаправляється на платіжний сервіс LiqPay, де Покупець має змогу сплатити за Замовлення за допомогою карток платіжних систем Visa та Mastercard.
5.8. Продавець має право надавати знижки на Товари для зареєстрованих Покупців. Умови знижок зазначаються Продавцем та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. 

5.9. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Продавця.

5.10. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

 

6. Доставка Товару

6.1. Вибір способу доставки здійснюється Покупцем при оформлені Замовлення Товару. Покупець самостійно вибирає один з таких способів доставки: 

- «самовивіз» з торгової точки Продаця, 

- поштовим відправленням, 

- курьєрською доставкою.

6.2. Доставка і повернення замовлення виконується силами Продавця або транспортної компанії (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене Договором або діючим законодавством,. 

6.3. У випадку здійснення Замовлення за адресом доставки в межах м.Києва на суму від 2000,00 грн. - вартість доставки включена до вартості Товару.

6.4. Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про передбачувану дату доставки шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, зазначену Покупцем при реєстрації, або по телефону. Менеджер, який обслуговує дане Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує спосіб і дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення. 

6.5. Очікувана дата доставки передачі Замовлення повідомляється Покупцеві менеджером, обслуговуючим Замовлення, по електронній пошті або при контрольному дзвінку Покупцеві. Загальний строк доставки не може перевищувати 9 робочих днів. При цьому, Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, оскільки термін доставки залежить від дій третіх осіб (перевізників).

6.6. Для отримання повністю оплаченого Замовлення  Товару на сумму від 5000,00 грн., Покупець повинен пред'явити документ із фотографією, що встановлює його особу, виданий компетентним органом державної влади.

6.7. При отриманні Товару, Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  чи представника Продавця перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності). 

При отриманні Товару Покупець має впевнитися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення недоліків/пошкоджень, нестачі – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку. 

За можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Протягом 1 (одного) календарного дня з моменту отримання Товару, Покупець зобов’язаний повідомити засобами электронного зв»язку менеджера (представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки (пошкодження/неповну комплектацію) та домовитися про заміну Товару. 

Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь яких пошкоджень та недоліків.

6.8. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості Товару, асортименту, зовнішньому вигляду і комплектності та інших характеристи товару.

6.9. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту отримання Товару Покупцем в місті доставки Товару, чи під час передачі Продавцем Товару службі доставки (перевізнику), обраної  Покупцем. 

6.10. Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажаннямПокупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що Товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів Товару та інших характеристик, щовказані в інтернет-магазині.

7. Повернення Товару

7.1. Покупець має право на повернення Продавцеві Товару належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не враховуючи дня купівлі. 

7.1.1. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо Товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. 

7.1.2. Перелік Товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

7.1.3. Не підлягають поверненню та обміну наступні непродовольчі Товари:

·         корсетні товари (корсети, боді, бюстгальтери)

·         парфумерно-косметичні вироби

·         перо-пухові вироби (окрім пуховиків)

·         дитячі м'які іграшки

·         рукавиці

·         білизна натільна (спідня білизна, купальники, нічні сорочки, піжами)

·         інструменти для манікюру та педикюру

·         ювелірні вироби з дорогоцінних металів, вироби з бурштину

·         тканини, тюлегардинні і кружевні полотна

·         панчішно-шкарпеткові вироби

·         постільна білизна

·         товари для немовлят.

7.2. Повернення Покупцеві вартості Товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 7.1.1 Договору та чинного законодавства України.

7.3. Вартість Товару підлягає поверненню Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений.

7.4. Повернення Товару належної якості здійснюється за адресою (місцезнаходження) Продавця та за рахунок Покупця.

7.5. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7.6. Повернення Товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».


8. Відповідальність

8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання чи зберігання Товару, придбаного у Продавця.

8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.3. Продавець не несе відповідальності за прострочення службою доставки строків доставки, у випадку вчасної передачі замовленого Товару перевізнику (службі доставки).

8.4. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.5. У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.

Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, рішення чи постанови КМУ, які обмежують діяльність Сторін, що виникли незалежно від волі Продавця і/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8.6. Продавець не несе відповідальності за: 

-змінений виробником зовнішній вигляд Товару; 

-за незначну невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей; 

-за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення; 

-за затримки та перебої в обробці замовлення і передачі на доставку Товару, які відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою контролю Продавця; 

-за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет; 

-за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логін та пароль третім особам.

 

9. Конфіденційність і захист персональних даних.

9.1. Після оформлення Замовлення через оператора Продавця, дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

9.2. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних, що діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

9.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9.4. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти. У будь-який момент Покупець має  право  відмовитися  від  отримання  такої  розсилки,  написавши  повідомлення  на: info@little-house.com.ua

9.5. Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

9.6. Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача


10. Інші умови

10.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому Договором. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

10.4. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в інтернет-магазині https://lhgroup.com.ua і діє до виконання всіх умов договору.

10.5. Інтернет-магазин і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні через проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

 

ТОВ «ЛІТТЛ ХАУЗ»

Ідентифікаційний код 40075621, ІПН 400756226591,

Платник податку на прибуток на загальних підставах

п/р UA203395000000026001158330001 МФО 339500 АТ «ТАСКОМБАНК»

п/р UA 32 3007110000026003052624168 МФО 300711 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Місцезнаходження: 04050, м.Київ вул. Глибочицька 17 Д

Адреса для листування: 01601, м. Київ, пл. Спортивна 1, башня А, ТОК«Гулівер», а/с 54

Директор - Світлана Вадимівна Тімохова

Тел. (офіс) +38 044 593 33 51